Web sitesi: https://www.kobimap.com/ adresindeki (Kobi Map) sitesine erişerek, bu hizmet şartlarına, geçerli tüm yasalara ve düzenlemelere bağlı kalmayı kabul edersiniz ve geçerli yerel yasalara uymaktan sorumlu olduğunuzu kabul edersiniz. Bu şartların hiçbirine katılmıyorsanız, bu siteyi kullanmanız veya bu siteye erişmeniz yasaktır. Bu web sitesinde bulunan materyaller geçerli telif hakkı ve ticari marka kânunları ile korunmaktadır.

2. Kullanım Lisansı.

Yalnızca, kişisel ticari olmayan geçici görüntüleme için web sitesinde bulunan bilgi ve/veya yazılımın; (işbu metinde “materyal” olarak anılacaktır) bir kopyasını geçici olarak indirmek için izin verilir. Bu izin yalnızca tarafından bildirilen şartlarda kullanım lisansı verildiği anlamına gelip, diğer lisansların devrî ve/veya unvan devrî sonucunu doğurmaz.

Bu lisans uyarınca işbu madde devamında, yazılı işlem ve hakları kullanamazsınız.

Materyalleri değiştirmek veya kopyalamak; Materyalleri herhangi bir ticari amaç için kamuya açık bir teşhir için (ticari veya ticari olmayan) kullanmak. İnternet sitesinde yer alan herhangi bir yazılımı derhal açma ve/veya tersine çevirme girişiminde bulunmak. Materyallerden telif hakkı; Ve/veya diğer tescilli notları çıkarmak, materyalleri bir başkasına devretmek, herhangi bir başka sunucudaki materyalleri “aynalamak”.

Bu lisans, bu kısıtlamalardan herhangi birini ihlal etmeniz durumunda otomatik olarak sonlandırılır. Veya tarafından gerekli görülen durumlarda ya da herhangi bir zamanda sonlandırılabilir. Bu materyallere dair kullanım lisansının herhangi bir şekilde sonlandırılması; Veya bu lisansın feshi hallerinde nezdinizde bulunan indirilmiş materyalleri elektronik ve/veya basılı olarak imha etmeniz gerekmektedir.

3. Feragatname.

İnternet sitesinde yer alan materyaller, bu web sitesinde belirtilen şekilde olduğu gibi sağlanmaktadır. Kobi firma rehberi, herhangi bir şekilde ima etmiş olsa dahi hiçbir garanti vermez. İşbu sözleşmeyle örtülü garantiler veya satılabilirlik koşulları, belirli bir amaca uygunluk; Fikri mülkiyet haklarının ihlal edilmemesi veya diğer hakların ihlal edilmemesi gibi diğer tüm garantileri reddeder ve reddeder.

Ayrıca, web sitesinde yer alan materyallerin kullanımının doğruluğu olası sonuçları veya güvenilirliği ile ilgili veya bu materyallerle veya; Bu siteyle bağlantılı herhangi bir siteyle ilgili başka hiçbir şekilde garanti vermez veya beyan etmez.

4. Sınırlamalar.

Kobi map veya tedarikçileri; hiçbir koşulda internet sitesinde bulunan materyallerin kullanılmasından ya da kullanılmamasından doğacak zararlardan, bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir veri zararı; iş kesintisinden veya yetkili temsilcisine bu tür bir hasar olasılığı yazılı veya sözlü olarak bildirmiş olsa dahi, sorumlu tutulamaz.

5. Materyallerin doğruluğu.

Web sitesinde görünen materyaller teknik, tipografik veya fotoğrafik hatalar içerebilir. Web sitesindeki materyallerin hiçbirinin doğru, eksiksiz veya güncel olduğunu garanti etmemektedir. Web sitesinde bulunan materyallerde herhangi bir zamanda önceden bildirimde bulunmaksızın dilediği zaman değişiklik yapabilir. Ancak, materyalleri güncelleme taahhüdünde bulunmamaktadır.

6. Bağlantılar.

Web sitesine bağlı sitelerin tümünü incelememiştir ve bu sitelerin içeriğinden sorumlu değildir. Herhangi bir bağlantının dahil edilmesi, sitenin tarafından onaylandığı anlamına gelmez. Bu tür bağlantılı web sitelerinin kullanımı münhasıran kullanıcının sorumluluğundadır.

7. Değişiklikler.

Bu hizmet şartlarını web sitesi için herhangi bir zamanda önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapabilir. Bu web sitesini kullanarak güncel hizmet şartlarına bağlı kalmayı kabul etmiş sayılırsınız.

8. Geçerli Yasa.

Bu koşullar ve bu koşullar sebebi ile doğacak uyuşmazlıklarda yargı görev ve yetkisi münhasıran T.C. yasalarına göre belirlenir. Bu koşullar 24 Ağustos 2020 tarihinden itibaren geçerlidir.

Yer Bildirim Banner